Με Επιστροφή
Απλή Διαδρομή
Island Hopping
Ημερομηνία
Επιβάτες/Οχήματα
Ημερομηνία
Επιβάτες/Οχήματα
Γενικοί Όροι

Ο κάτοχος του εισιτηρίου της εταιρείας συμφωνεί και αποδέχεται ότι η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί  σύμφωνα με τους παρακάτω όρους της εταιρείας.

Εισιτήρια

Τα εισιτήρια των επιβατών είναι ονομαστικά ισχύουν για την διαδρομή και την ημερομηνία που έχουν εκδοθεί και δεν μεταβιβάζονται. Κράτηση και έκδοση εισιτηρίων μπορεί να γίνει μέσω των συνεργαζόμενων με την εταιρεία ταξιδιωτικών τουριστικών γραφείων, μέσω του site της εταιρείας (https://magicseaferries.gr/en/),και στα λιμενικά γραφεία της εταιρείας.

Για την έκδοση του εισιτηρίου και την καταγραφή επιβατών που ταξιδεύουν με επιβατικά πλοία και εκτελούν πλόες από η προς Ελληνικούς λιμένες( Οδηγία 98/ 41/ ΕΚ/ 1998) και σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 23/ 1999 και τις τροποποιημένες διατάξεις του σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 102/ 2019 (Α 182) απαιτείται η καταγραφή των επιβαινόντων. Στα ονομαστικά εισιτήρια τα οποία εκδίδονται αναγράφονται απαραιτήτως: το επώνυμο του επιβάτη, το όνομα του επιβάτη ολογράφως, η ημερομηνία γέννησης του, το φύλο  και η ιθαγένεια του.

Άτομα με ειδικές ανάγκες ή άτομα που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας οφείλουν να το δηλώνουν κατά την διάρκεια της κράτησης ή της έκδοσης του εισιτηρίου

Κατά την διάρκεια της κράτησης και έκδοσης του εισιτηρίου παρακαλούνται οι επιβάτες όπως δηλώνουν τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους(συμπεριλαμβανομένου του τετραψήφιου  κωδικού κλήσης της χώρας τους )  και της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης  προκειμένου να είναι εφικτή η επικοινωνία της εταιρείας μαζί τους για περίπτωση ανάγκης π.χ. απαγόρευσης απόπλου του πλοίου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Σε περίπτωση άρνησης δήλωσης ή μη ορθής  δήλωσης αυτών η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την μη ενημέρωση τους εάν αυτό καταστεί αναγκαίο.

Για την κράτηση και έκδοση εισιτήριων οχημάτων ,απαιτείται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος.

Τα εισιτήρια Business , Prime Economy, Economy  Super Economy φέρουν αρίθμηση θέσης  η  οποία αναγράφεται στο εισιτήριο.

Κάτοχοι ηλεκτρονικών εισιτηρίων επιβιβάζονται με την επίδειξη τους.

 

Προθεσμία έκδοσης εισιτηρίων 

Κατά τη διάρκεια της κράτησης χορηγείται αυτόματα από το σύστημα προθεσμία έκδοσης του εισιτηρίου .Μετά την παρέλευση της προθεσμίας σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το εισιτήριο η κράτηση ακυρώνεται αυτόματα .

 

Εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας 

Οι κάτοχοι εισιτηρίων ανοιχτής ημερομηνίας οφείλουν να προβαίνουν σε κράτηση προκειμένου να ταξιδέψουν  με βάση τη διαθεσιμότητα  του δρομολογίου.

Κάτοχοι εισιτηρίων ανοιχτής ημερομηνίας πού θα ταξιδέψουν σε θέση με υψηλότερο ναύλο οφείλουν να καταβάλουν την διαφορά  του ναύλου. Κάτοχοι εισιτηρίων ανοιχτής ημερομηνίας πού ταξιδέψουν σε θέση με χαμηλότερο ναύλο δεν δικαιούται επιστροφή της διαφοράς.

 

Διάρκεια ισχύος εισιτηρίων ανοικτής ημερομηνίας

Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί ως εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας καθώς και τα εισιτήρια που έχουν μετατραπεί σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας έχουν διάρκεια ισχύος ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσής τους.

 

Ακυρώσεις εισιτηρίων

Σύμφωνα με την Χάρτα δικαιωμάτων των επιβατών κατά τις θαλάσσιες μεταφορές,  Νόμος 4150/2013 καθώς και της ακυρωτικής πολιτικής της εταιρείας ως προς το χρόνο ακύρωσης του εισιτηρίου ισχύουν τα κάτωθι:

Έως 14 ημέρες από την προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα ταξιδιού :

 • Επιστροφή ναύλου χωρίς ακυρωτικά ή
 • Αλλαγή σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ή
 • Αλλαγή σε εισιτήρια  νέας ημερομηνίας ταξιδιού.

Έως 7 ημέρες από την προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα ταξιδιού :

 • Επιστροφή 75% του ναύλου ή
 • Αλλαγή σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ή
 • Αλλαγή σε εισιτήρια  νέας ημερομηνίας ταξιδιού.

Έως 12 ώρες πριν την αναχώρηση :

 • Επιστροφή 50% του ναύλου ή
 • Αλλαγή σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ή
 • Αλλαγή σε εισιτήρια νέας ημερομηνίας ταξιδιού.

Επιστροφή ναύλου χωρίς ακυρωτικά για αποδεδειγμένα λόγους ανωτέρας βίας.

Έως 3 ώρες πριν την αναχώρηση :

 • Αλλαγή σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ή
 • Αλλαγή σε εισιτήρια νέας ημερομηνίας ταξιδιού.

Επιστροφή ναύλου χωρίς ακυρωτικά για αποδεδειγμένα λόγους ανωτέρας βίας.

Σε λιγότερο από 3 ώρες, έως την ώρα αναχώρησης :

Τα εισιτήρια δεν μετατρέπονται  σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας η σε εισιτήρια  νέας ημερομηνίας ταξιδιού .

Μετατροπή των εισιτηρίων σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ή για νέα ημερομηνία ταξιδιού μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο για αποδεδειγμένα λόγους ανωτέρας βίας.

Μετά την αναχώρηση 

Δεν επιστρέφεται ο ναύλος.

Τα εισιτήρια δεν μετατρέπονται σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ούτε σε εισιτήρια νέας ημερομηνίας ταξιδιού.

 

Ακύρωση εισιτηρίων ανοικτής ημερομηνίας

Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας  ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά εάν έχουν εκδοθεί αρχικά ως εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας.

Εισιτήρια τα οποία έχουν μετατραπεί σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας  υπόκεινται τους όρους ακυρώσεων που ισχύουν για τα αρχικά εισιτήρια.

Οι επιστροφές των ναύλων πραγματοποιούνται μόνο από τα πρακτορεία που έχουν εκδώσει τα εισιτήρια.

 

Απώλεια εισιτηρίων

Σε περίπτωση απώλειας εισιτηρίου ο επιβάτης οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την εταιρεία στο info@magicseaferries.gr  προκειμένου να εκδοθεί νέο εισιτήριο.

 

Άτομα με ειδικές ανάγκες 

Άτομα με ειδικές ανάγκες ή άτομα που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας οφείλουν να το δηλώνουν κατά την διάρκεια της κράτησης ή της έκδοσης του εισιτηρίου. Τα πλοία διαθέτουν ράμπες επιβίβασης και  θέσεις διαμορφωμένες για την εξυπηρέτηση των επιβατών με ειδικές ανάγκες. Λόγω του περιορισμένου αριθμού  των θέσεων αυτών παρακαλούμε για την έγκαιρη κράτηση θέσεων.

 

Παιδιά έως 5 ετών 

Για παιδιά έως 5 ετών εκδίδεται εισιτήριο με μηδενικό ναύλο.

 

Διαδικασία επιβίβασης

Οι επιβάτες οφείλουν κατά τη διάρκεια της επιβίβασης να είναι εφοδιασμένοι με τα εισιτήριά τους , τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα και να βρίσκονται μισή ώρα πριν την αναχώρηση στο χώρο επιβίβασης του πλοίου, ή μία ώρα πριν την αναχώρηση σε περίπτωση που ταξιδεύουν με όχημα.

 

Έλεγχος επιβατών

Κατά την επιβίβαση καθώς και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού διενεργείται έλεγχος των εισιτηρίων. Κατά τον έλεγχο οι επιβάτες οφείλουν να επιδεικνύουν τα εισιτήριά τους .

Στην περίπτωση εκπτωτικών εισιτηρίων οι επιβάτες οφείλουν να επιδεικνύουν τα δικαιολογητικά που αντιστοιχούν στις εμπορικές εκπτώσεις των εισιτηρίων τους.

 

Παιδιά & Ανήλικοι Επιβάτες

Παιδιά έως 15 ετών δεν μπορούν να ταξιδέψουν άνευ συνοδείας .

Παιδιά 15 έως 18 ετών επιτρέπεται να ταξιδέψουν χωρίς συνοδεία υπό την προϋπόθεση ότι φέρουν μαζί τους κατά την επιβίβαση στο πλοίο επιπλέον των εγγράφων που απαιτούνται από όλους τους επιβάτες συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση γονέα ή κηδεμόνα.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης της υπεύθυνης δήλωσης η εταιρεία θα αρνηθεί την επιβίβαση του ανήλικου στο πλοίο.

 

Δρομολόγια 

Τα δρομολόγια της εταιρείας είναι αυτά που η εταιρεία έχει επισήμως ανακοινώσει και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της και αναγράφονται στα διαφημιστικά έντυπά της.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης τους  ή τροποποίησης τους σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο.

Οι ώρες άφιξης που αναφέρονται αφορούν την ώρα άφιξης στον  προλιμένα.

 

Καθυστέρηση δρομολογίου για λόγους ανωτέρας βίας 

Οι επιβάτες επιβιβάζονται στο πλοίο χωρίς να απαιτείται αντικατάσταση του εισιτηρίου τους.

 

Ματαίωση δρομολογίου για λόγους ανωτέρας βίας

Εισιτήρια ματαιωμένου δρομολογίου οφείλουν να αντικατασταθούν προκειμένου οι επιβάτες να ταξιδέψουν με άλλο δρομολόγιο.

 

Εισιτήρια οχημάτων AFVs

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Αρ. Πρωτ.: 2070.0/28541/2024 με Θέμα: «Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ και Φ/Γ-Ο/Γ πλοία», σας ενημερώνουμε πως

α) στα αμιγώς ηλεκτρικά ή επαναφορτιζόμενα υβριδικά οχήματα πρέπει να γίνεται έλεγχος της θερμοκρασίας των συσσωρευτών ενώ το επίπεδο φόρτισης θα πρέπει να είναι έως 40% της συνολικής χωρητικότητάς αυτών και

β) στα οχήματα λοιπών εναλλακτικών καυσίμων, όπως υγραερίου ή φυσικού αερίου, οι δεξαμενές τους να μην περιέχουν καύσιμο άνω του 50% της συνολικής τους χωρητικότητας.

Επισημαίνεται ότι υπάρχει υποχρέωση από τους επιβάτες – οδηγούς να ενημερώνουν άμεσα το πλήρωμα του πλοίου σε περίπτωση λήψης οποιασδήποτε ένδειξης συναγερμού από το όχημά τους.

Δεν επιτρέπεται να γίνεται φόρτωση των οχημάτων AFVs που έχουν βλάβη στο σύστημα τροφοδοσίας τους και στις δεξαμενές ή στους συσσωρευτές τους (στην περίπτωση που αυτά δεν έχουν αφαιρεθεί). Η ευθύνη για την διασφάλιση ότι στο όχημα δεν υφίσταται βλάβη ή ζημιά στο σύστημα τροφοδοσίας, στις δεξαμενές ή στους συσσωρευτές του, βαρύνει αποκλειστικά τους κατόχους των οχημάτων αυτών και η ακτοπλοϊκή εταιρία δύναται να το εξασφαλίσει με όποιο τρόπο αυτή ορίσει.

Τέλος, δεν θα επιτρέπεται η φόρτιση ηλεκτρικών και επαναφορτιζόμενων υβριδικών οχημάτων επί του πλοίου ενώ θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα ηλεκτρικά και επαναφορτιζόμενα υβριδικά οχήματα δεν θα είναι συνδεδεμένα με κάποια πηγή ηλεκτρικού ρεύματος επί του πλοίου.

 

Κατοικίδια

Η μεταφορά των κατοικίδιων από 01/03/2022 διέπεται από τον νόμο 4039/2012-ΦΕΚ Α15 που αφορά την πλήρη καταγραφή των στοιχείων στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς .

Οι επιβάτες που ταξιδεύουν με κατοικίδιο θα πρέπει απαραιτήτως να δηλώνουν κατά την διαδικασία της κράτησης / έκδοσης εισιτηρίων τους ,τα απαραίτητα στοιχεία αυτών.

Οι επιβάτες που ταξιδεύουν με  κατοικίδιο οφείλουν να φέρουν μαζί τους , το ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του κατοικίδιού.

Τα πλοία διαθέτουν ειδικούς χώρους για την διαμονή  των κατοικίδιων.

Η παραμονή των κατοικίδιων δεν επιτρέπεται στους κλειστούς χώρους του πλοίου.

Επιβάτες που ταξιδεύουν με το κατοικίδιό τους είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια, την υγιεινή και τη φροντίδα τους .

Κατοικίδια δεν μπορούν να ταξιδέψουν χωρίς συνοδό.

 

Αποσκευές

Οι επιβάτες μπορούν να μεταφέρουν αποσκευές βάρος έως 50 κιλά ή όγκου ίσου με ένα κυβικό μέτρο.

Για την μεταφορά των αποσκευών έχουν προβλεφθεί ειδικοί χώροι επί του πλοίου .

Αντικείμενα αξίας μπορούν να παραδοθούν προς φύλαξη στο Λογιστήριο του πλοίου.

Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την φθορά ή απώλεια αποσκευών, τιμαλφών ή χρημάτων στους ειδικούς  χώρους  αποθήκευσης του πλοίου .

Απαγορεύεται ρητά η μεταφορά εύφλεκτων και επικίνδυνων υλικών.

 

Απαγόρευση καπνίσματος

Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους κλειστούς χώρους του πλοίου (νόμος 3730 Υπουργείου Υγείας ).

 

Ασφάλεια ταξιδιού

Οι Θαλάσσιοι πλόες διέπονται από συγκεκριμένους νόμους και κανονισμούς .

Οι επιβάτες οφείλουν να συμμορφώνονται σε αυτούς καθώς και τις υποδείξεις του πλοιάρχου και του πληρώματος. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η  εταιρεία δύναται να απαγορεύσει την επιβίβαση στο πλοίο.

Η εταιρεία δύναται να προβεί σε έλεγχο αποσκευών και αντικειμένων που μεταφέρουν οι επιβάτες για λόγους ασφαλείας.

Οι επιβάτες οι οποίοι μεταφέρουν όπλο οφείλουν να το δηλώσουν  κατά την επιβίβαση τους στους αρμόδιους αξιωματικούς του πλοίου.

Αποβίβαση επιβατών μετά την επιβίβαση τους στο πλοίο, επιτρέπεται μόνο μετά την ενημέρωση των αρμοδίων αξιωματικών του πλοίου και της έγκρισής τους.

 

Χάρτα δικαιωμάτων επιβατών

Οι επιβάτες μπορούν να ενημερωθούν για τα δικαιώματα τους στην ιστοσελίδα http://www.hcg.gr/node/5151.

 

Επίλυση διαφορών

Για κάθε διαφορά που προκύπτει από τη σύμβαση μεταφοράς μεταξύ της εταιρείας και των επιβατών αρμόδια για την επίλυση της ορίζονται τα δικαστήρια Πειραιά.