Με Επιστροφή
Απλή Διαδρομή
Island Hopping
Ημερομηνία
Επιβάτες/Οχήματα
Ημερομηνία
Επιβάτες/Οχήματα
Γενικοί Όροι

Ο κάτοχος του εισιτηρίου της εταιρείας συμφωνεί και αποδέχεται ότι η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους της εταιρείας.

Εισιτήρια
Τα εισιτήρια των επιβατών είναι ονομαστικά ισχύουν για την διαδρομή και την ημερομηνία που έχουν εκδοθεί και δεν μεταβιβάζονται. Κράτηση και έκδοση εισιτηρίων μπορεί να γίνει μέσω των συνεργαζόμενων με την εταιρεία ταξιδιωτικών τουριστικών γραφείων, μέσω διαδικτύου και στα λιμενικά γραφεία της εταιρείας. Για την έκδοση του εισιτηρίου και την καταγραφή επιβατών που ταξιδεύουν με επιβατικά πλοία και εκτελούν πλόες από ή προς Ελληνικούς λιμένες (Οδηγία 98/ 41/ ΕΚ/ 1998) και σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 23/ 1999 και τις τροποποιημένες διατάξεις του σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 102/ 2019 (Α 182) απαιτείται η καταγραφή των επιβαινόντων. Στα ονομαστικά εισιτήρια τα οποία εκδίδονται αναγράφονται απαραιτήτως: το επώνυμο του επιβάτη, το όνομα του επιβάτη ολογράφως, η ημερομηνία γέννησης του, το φύλο και η ιθαγένεια του. Κατά την διάρκεια της κράτησης και έκδοσης του εισιτηρίου παρακαλούνται οι επιβάτες όπως δηλώνουν τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους προκειμένου να είναι εφικτή η επικοινωνία της εταιρείας μαζί τους για περίπτωση ανάγκης π.χ. απαγόρευσης απόπλου του πλοίου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Για την κράτηση και έκδοση εισιτήριων οχημάτων ,απαιτείται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος. Τα εισιτήρια Business, Prime Economy, Economy, Super Economy φέρουν αρίθμηση θέσης οποία αναγράφεται στο εισιτήριο.

Προθεσμία έκδοσης εισιτηρίων
Κατά τη διάρκεια της κράτησης χορηγείται αυτόματα από το σύστημα προθεσμία έκδοσης του εισιτηρίου. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το εισιτήριο η κράτηση ακυρώνεται.

Εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας
Οι κάτοχοι εισιτηρίων ανοιχτής ημερομηνίας οφείλουν να προβαίνουν σε κράτηση προκειμένου να ταξιδέψουν με βάση τη διαθεσιμότητα του δρομολογίου. Κάτοχοι εισιτηρίων ανοιχτής ημερομηνίας πού ταξιδέψουν σε θέση με υψηλότερο ναύλο οφείλουν να καταβάλουν την διαφορά του ναύλου. Κάτοχοι εισιτηρίων ανοιχτής ημερομηνίας πού ταξιδέψουν σε θέση με χαμηλότερο ναύλο δεν δικαιούνται επιστροφή της διαφοράς.

Διάρκεια ισχύος εισιτηρίων ανοικτής ημερομηνίας
Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί ως εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας καθώς και τα εισιτήρια που έχουν μετατραπεί σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας έχουν διάρκεια ισχύος ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Ακυρώσεις εισιτηρίων
Σύμφωνα με το χρόνο ακύρωσης του εισιτηρίου ισχύουν τα κάτωθι:

Έως 5 ημέρες από την προγραμματισμένη ημερομηνία ταξιδιού

  • Επιστροφή ναύλου χωρίς ακυρωτικά ή
  • Αλλαγή σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ή
  • Αλλαγή σε εισιτήρια νέας ημερομηνίας ταξιδιού.

Έως 3 ώρες πριν την αναχώρηση :

  • Επιστροφή 50% του ναύλου ή
  • Αλλαγή σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ή
  • Αλλαγή σε εισιτήρια νέας ημερομηνίας ταξιδιού.
  • Επιστροφή ναύλου χωρίς ακυρωτικά για αποδεδειγμένα λόγους ανωτέρας βίας.

Σε λιγότερο από 3 ώρες, έως την ώρα αναχώρησης:
Επιστροφή 50% του ναύλου.
Τα εισιτήρια δεν μετατρέπονται σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ή σε εισιτήρια νέας ημερομηνίας ταξιδιού.
Μετατροπή των εισιτηρίων σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ή για νέα ημερομηνία ταξιδίου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε αποδεδειγμένα λόγους ανωτέρας βίας.

Μετά την αναχώρηση

Δεν επιστρέφεται ο ναύλος.
Τα εισιτήρια δεν μετατρέπονται σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ούτε σε εισιτήρια νέας ημερομηνίας ταξιδιού.

Εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας
Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά εάν έχουν εκδοθεί αρχικά ως εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας.
Εισιτήρια τα οποία έχουν μετατραπεί σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας υπόκεινται τους όρους ακυρώσεων που ισχύουν για τα αρχικά εισιτήρια.
Οι επιστροφές των ναύλων πραγματοποιούνται μόνο από τα πρακτορεία που έχουν εκδώσει τα εισιτήρια.

Απώλεια εισιτηρίων
Σε περίπτωση απώλειας εισιτηρίου ο επιβάτης οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την εταιρεία και εκδίδει στα Λιμενικά γραφεία της εταιρείας νέο εισιτήριο σε αντικατάσταση του απολεσθέντος.

Άτομα με ειδικές ανάγκες
Άτομα με ειδικές ανάγκες ή άτομα που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας οφείλουν να το δηλώνουν κατά την διάρκεια της κρατήσης ή της έκδοσης του εισιτηρίου.
Το πλοίο διαθέτει ράμπες επιβίβασης και θέσεις διαμορφωμένες για την εξυπηρέτηση των επιβατών με ειδικές ανάγκες.Λόγω του περιορισμένο αριθμού των θέσεων αυτών παρακαλούμε για την έγκαιρη κράτηση θέσεων.

Παιδιά έως 5 ετών
Για παιδιά έως 5 ετών εκδίδεται εισιτήριο με μηδενικό ναύλο.

Διαδικασία επιβίβασης
Οι επιβάτες οφείλουν κατά τη διάρκεια της επιβίβασης να είναι εφοδιασμένοι με τα εισιτήριά τους, τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα και να βρίσκονται μισή ώρα πριν την αναχώρηση στο χώρο επιβίβασης του πλοίου, ή μία ώρα πριν την αναχώρηση σε περίπτωση που ταξιδεύουν με όχημα.

Έλεγχος επιβατών
Κατά την επιβίβαση καθώς και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού διενεργείται έλεγχος των εισιτηρίων. Κατά τον έλεγχο οι επιβάτες οφείλουν να επιδεικνύουν τα εισιτήριά τους . Στην περίπτωση εκπτωτικών εισιτηρίων οι επιβάτες οφείλουν να επιδεικνύουν τα δικαιολογητικά που αντιστοιχούν στις εμπορικές εκπτώσεις των εισιτηρίων τους.

Παιδιά & Ανήλικοι Επιβάτες
Παιδιά έως 15 ετών δεν μπορούν να ταξιδέψουν άνευ συνοδείας .
Παιδιά 15 έως 18 ετών επιτρέπεται να ταξιδέψουν χωρίς συνοδεία υπό την προϋπόθεση ότι φέρουν μαζί τους κατά την επιβίβαση στο πλοίο επιπλέον των εγγράφων που απαιτούνται από όλους τους επιβάτες συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση γονέα ή κηδεμόνα. Βρείτε τη δήλωση εδώ.
Σε περίπτωση μη ύπαρξης της υπεύθυνης δήλωσης η εταιρεία θα αρνηθεί την επιβίβαση του ανήλικου στο πλοίο.

Δρομολόγια
Τα δρομολόγια της εταιρείας είναι αυτά που η εταιρεία έχει επισήμως ανακοινώσει και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της και αναγράφονται στα διαφημιστικά έντυπά της. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης τους η τροποποίησης τους σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο.
Οι ώρες άφιξης που αναφέρονται αφορούν την ώρα άφιξης τον προλιμένα.

Καθυστέρηση δρομολογίου για λόγους ανωτέρας βίας
Οι επιβάτες επιβιβάζονται στο πλοίο χωρίς να απαιτείται αντικατάσταση του εισιτηρίου τους.

Ματαίωση δρομολογίου για λόγους ανωτέρας βίας
Εισιτήρια ματαιωμένου δρομολογίου οφείλουν να αντικατασταθούν προκειμένου οι επιβάτες να ταξιδέψουν με άλλο δρομολόγιο.

Κατοικίδια
Το πλοίο διαθέτει ειδικούς χώρους για την διαμονή των κατοικίδιων. Η παραμονή των κατοικίδιων δεν επιτρέπεται στους κλειστούς χώρους του πλοίου. Επιβάτες που ταξιδεύουν με το κατοικίδιό τους είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια, την υγιεινή και τη φροντίδα του. Η μεταφορά των κατοικιδίων από 01/03/2022 διέπεται από τον νόμο 4039/2012-ΦΕΚ Α15 που αφορά την πλήρη καταγραφή των στοιχείων στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς.

Αποσκευές
Οι επιβάτες μπορούν να μεταφέρουν αποσκευές βάρους έως 50 κιλά η όγκου ίσου με ένα κυβικό μέτρο. Για την μεταφορά των αποσκευών έχουν προβλεφθεί ειδικοί χώροι επί του πλοίου. Αντικείμενα αξίας μπορούν να παραδοθούν προς φύλαξη στο Λογιστήριο του πλοίου. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια αποσκευών, τιμαλφών ή χρημάτων στους κοινόχρηστους χώρους του πλοίου ή σε αποσκευές. Απαγορεύεται ρητά η μεταφορά εύφλεκτων και επικίνδυνων υλικών.

Απαγόρευση καπνίσματος
Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους κλειστούς χώρους του πλοίου (νόμος 3730 Υπουργείου Υγείας ). Επιβάτες που επιθυμούν να καπνίσουν μπορούν να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένους χώρους στο ανοικτό κατάστρωμα.

Ασφάλεια ταξιδιού
Οι Θαλάσσιοι πλόες διέπονται από συγκεκριμένους νόμους και κανονισμούς . Οι επιβάτες οφείλουν να συμμορφώνονται σε αυτούς καθώς και τις υποδείξεις του πλοιάρχου και του πληρώματος. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η εταιρεία δύναται να απαγορεύσει την επιβίβαση στο πλοίο. Η εταιρεία δύναται να προβεί σε έλεγχο αποσκευών και αντικειμένων που μεταφέρουν οι επιβάτες για λόγους ασφαλείας. Οι επιβάτες οι οποίοι μεταφέρουν όπλο οφείλουν να το δηλώσουν κατά την επιβίβαση τους στους αρμόδιους αξιωματικούς του πλοίου. Αποβίβαση επιβατών μετά την επιβίβαση τους στο πλοίο, επιτρέπεται μόνο μετά την ενημέρωση των αρμοδίων αξιωματικών του πλοίου και της έγκρισής τους.

Χάρτα δικαιωμάτων επιβατών
Οι επιβάτες μπορούν να ενημερωθούν για τα δικαιώματα τους στην ιστοσελίδα http://www.hcg.gr/node/5151.

Επίλυση διαφορών
Για κάθε διαφορά που προκύπτει από τη σύμβαση μεταφοράς μεταξύ της εταιρείας και των επιβατών αρμόδια για την επίλυση της ορίζονται τα δικαστήρια Πειραιά.